Na Enoti za izobraževanje odraslih SŠ Jesenice, smo v okviru postopka vpisa v razvid na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pridobili soglasje za izvajanje prenovljenega programa srednjega poklicnega izobraževanja, za naziv poklicne izobrazbe STROJNI MEHANIK.  

Vpis kandidatov v program izobraževanja za šolsko leto 2016/2017 poteka na Enoti do 16.9.2016

Opis programa in ostale informacije na povezavi:
STROJNI MEHANIK

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih