Izpiti

Izpitni rok je določen v okviru urnikov predavanj za predmet, ostali roki pa so za tekoče šolsko leto objavljeni v izpitnih rokih. V šolnini je upoštevana možnost dvakratnega opravljanja izpita iz predmeta v tekočem šolskem letu. Vsakokratno nadaljnje opravljanje izpita udeleženec plača po ceniku SŠ Jesenice. V kolikor izpitov udeleženec izobraževanja do 30.09. v tekočem šolskem letu ne opravi, po tem terminu plača vsak zaostali izpit ob prijavi.

Izpiti se izvajajo v navedenih rokih, prijavo za izpit, ki ga udeleženec izobraževanja želi opravljati, mora oddati osebno na Enoti  najmanj 5 dni pred izpitnim rokom v mesecu, v katerem želi opravljati izpit. Kasnejših prijav za tekoči izpitni rok ne sprejemamo.

Rezultatov oziroma ocen posameznih izpitov ne posredujemo po telefonu (rezultati izpitov so objavljeni na spletni strani (www.odraslih.com) in na oglasni deski Enote)!

Rezultate izpitov najdete pod svojo evidenčno številko, 7 dni po izpitu oz. takoj, ko prejmemo rezultate od predavateljev.

SISTEM IZVAJANJA IZPITOV ZA ODRASLE UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA

V šolskem letu 14/15 bo za odrasle udeležence izobraževanja organiziranih 6 izpitnih rokov. Izpiti se bodo izvajali v naslednjih rokih: klikni za ogled rokov

Prijava na izpit : obrazec prijave
N
avodilo: obrazec prijave s klikom prenesete na vaš računalnik, vpišete podatke potrebne za vašo prijavo na izpit, shranite in po elektronski pošti pošljete prijavo organizatorju izobraževanja.

OPOZORILO

1. ODPOVED IZPITOV

OPRAVIČLJIV/ SPREJEMLJIV RAZLOG JE:

  • Odpoved zaradi bolezni, kar dokazujete z zdravniškim potrdilom
  • Odpoved izpita 3 delovne dni pred izpitom, kasnejša odpoved ni mogoča
  • V kolikor prijavljeni udeleženec-ka na izpit ne pristopi, se šteje kot da izpita ni opravil

2. PRIJAVE ZA TEKOČI IZPITNI ROK SPREJEMAMO NAJMAN 5 DNI PRED RAZPISANIM TERMINOM IZPITA. PRIJAV PO TELEFONU NE SPREJEMAMO!

3. PRIJAVE NA IZPIT NE BOMO UPOŠTEVALI V NASLEDNJEM PRIMERU: UDELEŽENEC-KA IZOBRAŽEVANJA, KI NIMA PORAVNANIH POGODBENIH-FINANČNIH OBVEZNOSTI V PROGRAMU, NIMA PRAVICE PRISTOPA K IZPITU IN GA IZPRAŠEVALEC-KA NE GLEDE NA PRIJAVO NE BO SPREJEL.

4. PRENOS PRIJAVE NA IZPIT V NASLEDNJEM ROKU NI VEČ MOŽEN. ZA VSAK NASLEDNJI IZPITNI ROK SE MORATE PRIJAVITI PONOVNO.

5. NAVEDENO V 1.,2. IN 3. TOČKI NE VELJA ZA IZPITE, KI JIH IZVAJAMO PO ZAKLJUČKU PREDAVANJ IZ PREDMETA IN SO NAVEDENI V URNIKU ZA POSAMEZNI PROGRAM.

POKLICNA MATURA

POKLICNA MATURA SE OPRAVLJA V SPOMLADANSKEM, JESENSKEM IN ZIMSKEM ROKU.

Poklicno maturo opravljajo vsi, ki so uspešno zaključili 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja. Dvigovanje ocen pri poklicni maturi je možno v treh naslednjih rokih. Splošni del poklicne mature se prizna pri prekvalifikaciji poklica (1. in 3. predmet poklicne mature).

Pri prijavi k opravljanju poklicne mature plača kandidat poklicno maturo po ceniku SŠ Jesenice.

V skladu s Pravilnikom o poklicni maturi so roki prijave na poklicno maturo v šolskem letu naslednji :

Kandidat odda predhodno prijavo k poklicni maturi do 15. decembra v tekočem šolskem letu, prijavo pa najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v jesenskem in zimskem izpitnem roku.

ROKI PRIJAV NA POKLICNO MATURO SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI SREDNJE ŠOLE JESENICE (www.ssj-jesenice.net)

ZAKLJUČNI IZPITI

ZAKLJUČNI IZPITI SE IZVAJAJO NA SŠ JESENICE V ZIMSKEM, SPOMLADANSKEM IN JESENSKEM IZPITNEM ROKU, KI JE DOLOČEN Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE.

Zaključni izpit opravljajo vsi udeleženci srednjega in nižjega poklicnega izobraževanja. Pri prekvalifikaciji jim je priznana slovenščina.

Pri prijavi k zaključnim izpitom plača kandidat zaključni izpit po ceniku SŠ Jesenice.

PRIJAVE ZA ZAKLJUČNI IZPIT SPREJEMAMO TEKOM ŠOLSKEGA LETA, VENDAR NAJKASNEJE 14 DNI PRED PRIČETKOM ZAKLJUČNIH IZPITOV.

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih