STROJNIŠTVO

Mehatronik operater

Srednje poklicno izobraževanje/mehatronik operater

Trajanje: 3 leta (IV.stopnja)

OPIS POKLICA

Mehatronik operater pregleda kontrolne in krmilne funkcije na stroju ali proizvodni liniji in preveri nastavitve pnevmatičnih, hidravličnih delovnih tlakov in stanje stroja. V primeru, da stroj za delo ni primeren, ga očisti in odpravi morebitne napake.

Mehatronik operater se zaposli v industriji ali obrti, kjer so prisotni mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov, upravljanje tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.

PREDMETNIK:

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje
Športna vzgoja
Tehniško komuniciranje v poklicu
Materiali in obdelave v poklicu
Elementi konstrukcij
Izdelava električnih tokokrogov
Uporaba krmilnih naprav
Priklopi električnih motorjev
Mehatronski sistemi
Proizvodni procesi
Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov
Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
Interesne dejavnosti

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

  • slovenščino
  • izdelek in zagovor

Cena izobraževanja je 1210,00 eur za šolsko leto.

V ceni sta všteta 1. in 2. izpitni rok.

Pogoji za vpis:

  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje

Zahtevana dokazila in priloge ob vpisu:

  • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole
  • osebni dokument s fotografijo, EMŠO in davčna številka
  • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika

Vpis in informacije vsak dan od 9.00 do 12.00 ure, popoldan pa od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 15.30 ure.

Vpis za šolsko leto 2018/2019 poteka do 14.09.2018

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih