Predavanja

Izvedba predavanj za odrasle udeležence poteka v popoldanskem času, izjemoma pa tudi v sobotah dopoldne v učilnicah šole.

Izobraževalne programe za odrasle udeležence izvajamo v skladu z Navodili za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem izobraževanja.

Praktični pouk izvajamo v šolskih delavnicah in podjetjih / zavodih po dogovoru.

Op.: Nezgodno zavarovanje si uredijo udeleženci izobraževanja sami in na svoj račun. Iz tega naslova šola ne prevzema nikakršnih obveznosti.

RAZPORED PREDAVANJ:

Vsak delavnik po urniku :
1.ura 15,00 - 15,45
2.ura 15,45 - 16,30
3.ura 16,45 - 17,30
4.ura 17,30 - 18,15
5.ura 18,20 - 19,05

Op.: 5.ura je namenjena konzultacijam in utrjevanju učne snovi.

V sobotah dopoldne po dogovoru (predvsem praktični pouk).

Udeležence izobraževanja obveščamo o izvedbi predavanj pisno, v izrednih primerih odpovedi pa preko SMS ov.

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih