Seminarji

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE (284 UR)

Tečaj je namenjen upravljavcem težke gradbene mehanizacije npr. bageristom, upravljavce buldožerjev, upravljavce rovokopačev in podobno. Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov ter praktični preizkus znanja na stroju. Pogoj za prijavo na starost nad 18 let, zdravniško potrdilo.

UPRAVLJALEC DALJINSKO VODENIH DVIGAL (60 UR)

Tečaj je namenjen kandidatom, ki upravljajo dvigala daljinsko ali jih vodijo s tal (npr. v gradbeništvu, v skladiščih, proizvodnji in podobno). Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti na ustreznem dvigalu. Pogoj je starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

UPRAVLJALEC MOSTNIH DVIGAL

Tečaj je namenjen upravljavcem mostnih dvigal. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih upravljavci dvigal morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično delo z dvigalom pod vodstvom inštruktorja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti na ustreznem dvigalu. Pogoj je starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

UPRAVLJALEC GRADBENIH DVIGAL

Tečaj je namenjen upravljavcem gradbenih stolpnih dvigal. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih upravljavci dvigal morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično delo z dvigalom pod vodstvom inštruktorja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti na ustreznem dvigalu. Pogoj je starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

VOZNIK VILIČARJEV

Tečaj je namenjen voznikom vseh vrst viličarjev (diesel, električnih, plinskih), ki jih srečamo v skladiščih, na deloviščih, v proizvodnji in podobno. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih vozniki viličarjev morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktična vožnja z viličarjem pod vodstvom inštruktorja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov in praktični izpit, ki obsega preizkus znanja in spretnosti pri transportu z viličarjem. Pogoj je starost nad 18 let ter zdravniško potrdilo.

UPRAVLJALEC KAMIONSKEGA HIDRAVLJIČNEGA DVIGALA

Tečaj je namenjen upravljavcem/voznikom kamionov, ki imajo na kamionih nameščeno hidravlično dvigalo (HIAB). Po končanem tečaju kandidati opravljajo teoretični preizkus znanja iz strokovno teoretičnih predmetov ter praktični preizkus znanja na stroju. Pogoj za prijavo na tečaj je starost nad 18 let, zdravniško potrdilo.

TEČAJI ZA VARILCE

Tečaji so namenjeni pridobivanju in izpopolnjevanju znanja za naslednje vrste varjenja:

  • plamensko (141 urni tečaj)
  • elektro obločno z oplaščeno elektrodo (141 ur)
  • tečaj plamenskega rezanja ( 58 ur)

Tečaji obsegajo strokovno teoretične vsebine in praktično delo. Ob zaključku posameznega tečaja udeleženci opravljajo preizkus znanja.

UPRAVLJAVEC CENTRALNEGA OGREVANJA

Tečaj obsega 80 ur teoretičnega dela in 3 mesece praktičnega usposabljanja. Pogoj za vključitev je najmanj 6 razredov osnovne ter 10 let delovnih izkušenj oziroma zaključena nižja poklicna šola in 2 leti delovnih izkušenj. Zakonski predpisi zahtevajo ta tečaj za vse tiste, ki upravljajo toplovodne kotle z močjo nad 200 KW na trdo gorivo oziroma toplovodne in termooljnih kotlov na tekoče gorivo ali plin, katerih nazivna moč presega 500 KW.

POLNILEC TEHNIČNIH PLINOV

Usposabljanje poteka po “Pravilniku o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načina preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav”. Tečaj obsega 70 ur strokovno teoretičnih vsebin ter tri mesece praktičnega usposabljanja, pogoj za vključitev udeleženci je najmanj 6 razredov osnovne šole ter 10 let delovnih izkušenj oziroma zaključena nižja poklicna šola in 2 leti delovnih izkušenj. Udeleženci na tečaju pridobijo strokovno usposobljenost za polnjenje premičnih tlačnih posod s tehničnimi plini.

TEČAJ IN IZVEDBA OBČASNIH PREIZKUSOV ZNANJA ZA UPRAVLJAVCE ENERGETSKIH NAPRAV

Tečaji so namenjeni delavcem, ki so pridobili strokovno usposobljenost po določilih “Pravilnika o strokovni izobrazbi,delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav” in ki morajo po določbah tega pravilnika vsakih pet let preverjati svojo teoretično usposobljenost pred Komisijo za preizkus znanja Ministrstva za gospodarske dejavnosti.

ATESTIRANJE VARILCEV

(v sodelovanju z Inštitutom za varilstvo Ljubljana)

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih