Šolnina

Na osnovi vpisa in izdelanega izobraževalnega načrta udeležencu posredujemo pogodbo o plačevanju šolnine, ki zajema obveznosti šole in udeleženca (občana) izobraževanja za tekoče šolsko leto.

Šolnino je možno plačati v enajstih zaporednih mesečnih obrokih. 1.obrok šolnine udeleženec vplača ob vpisu oziroma najkasneje do 25.septembra v tekočem šolskem letu.

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih